Make your own free website on Tripod.com
gezin&handicap
informatie ontwikkeling stimuleren op 19/05
Home
Contact Us
wij organiseren
Toekomstige activiteiten
Publicaties
andere informatie
Lidmaatschap
Links

Ontwikkeling stimuleren bij baby's, peuters en kleuters (al of niet met ontwikkelingsbeperkingen).

Ouders, kinderverzorg(st)ers, therapeuten en kleuterleid(st)ers hebben allemaal als wens de kinderen die hen zijn toevertrouwd optimaal te zien ontwikkelen. Elk kind, of het nu een handicap heeft of niet, draagt in zich ontwikkelingsdrang. In een stimulerende omgeving kan die ten volle aangesproken worden. Daarbij kunnen de volwassenen in de omgeving van het kind een sterke inbreng hebben. Kinderen leren immers veel van de mensen in hun omgeving. Hoe groter de kwaliteit is van de interactie tussen het kind en zijn omgeving, hoe meer kansen dat de ontwikkeling van het kind volledig zijn gang kan gaan.

Maar welke prikkels stimuleer je als volwassene? Aan welke kwaliteitsnormen moet de interactie voldoen opdat het kind jouw tussenkomst opneemt en er wat mee doet? Het antwoord daarop is mediatie.

Mediatie is een idee dat professor R. Feuerstein uitwerkte in zijn werk met kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zijn programma richt zich eerder op jongeren. Het is de verdienste van prof. Pnina Klein om de mediatiegedachte uit te werken voor het jonge kind: babys, peuters en kleuters. M.I.S.C. (Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers) is zo natuurlijk dat iedereen die er mee kennis maakte enthousiast is. M.I.S.C. is een programma voor elke volwassene die met jonge kinderen leeft of werkt, ook wanneer deze kinderen ontwikkelingsbeperkingen hebben. Het doel van M.I.S.C. is duidelijk: door de kwaliteitsvolle interactie met de mensen in zijn omgeving optimaal te benutten, stelt het kind zich open om zijn eigen ontwikkeling in de breedste zin van het woord (weer) op gang te trekken.

In 1999 was prof. Pnina Klein tot driemaal toe in Vlaanderen te gast om haar gedachtegoed voor telkens uitverkochte en enthousiaste zalen te vertellen. Het trainingsprogramma is niet bestemd voor het kind, wel voor diegene die met het kind in interactie treedt. Haar ideeŽn steunen op drie pijlers: de culturele omgeving waarbinnen het kind opgroeit, de ontwikkelingskenmerken van kinderen en de gemedieerde interactiestijl. Voor dat laatste gebruikt zij vijf meidatiekwaliteiten: focusing, meaning (zingeving), expanding (uitbreiding), bekwaamheidsgevoelen en zelfregulering. Wat de kracht van deze kwaliteiten is en hoe ze kunnen toegepast worden, is het thema van haar uiteenzetting.

Op maandag, 19 mei 2003 (9.00u-16.00u) komt prof. Pnina Klein naar Hasselt. In het eerste gedeelte van haar uiteenzetting zal zij het algemene kader van M.I.S.C. schetsen. Daarna zal Pnina Klein ingaan op specifieke aspecten van het gebruik van M.I.S.C. in relatie met kinderen met ontwikkelingsbeperkingen. In een derde luik gaat zij in op een gemedieerde interactie met kleuters. Dit symposium richt zich tot ouders, kinderverzorg(st)ers, kleuterleid(st)ers, therapeuten, van babys, peuters, kleuters (al of niet met ontwikkelingsproblemen). Pnina Klein drukt zich uit in het Engels op een eenvoudig niveau. Op vorige symposia bleek het voor de deelnemers geen probleem. In de symposiummap zit een vertaling met uitleg over de specifieke termen. De voertaal van de andere sprekers in Nederlands. Dit symposium wordt georganiseerd door Ce.B.C.O. vzw, Centrum voor het Bevorderen van de Cognitieve Ontwikkeling en Gezin en Handicap, een deelvzw van KVG. Deelnemen kost 55 euro (symposiummap, koffie en broodmaaltijd inbegrepen). Inschrijven is noodzakelijk. Voor meer informatie: Gezin en Handicap, A. Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, tel.: 03/216.29.90.

terug