gezin&handicap
Home
Contact Us
wij organiseren
Toekomstige activiteiten
Publicaties
andere informatie
Lidmaatschap
Links

Welkom op de site van gezin & handicap.

Wij richten ons tot:
 • gezinnen met een kind met een handicap en personen met een handicap:
  • om informatie te geven over specifieke problemen
  • om ontmoetingskansen te bieden
  • om op te komen voor gemeenschappelijke belangen
 • allen die, beroepsmatig of vrijwillig, ouders of mensen met een handicap begeleiden:
  • om informatie te geven
  • om hen te begeleiden, ondersteunen, adviseren bij het opzetten van vormings- en informatiemomenten

Wij beschikken ook over een documentatiecentrum
Voor meer informatie over ons documentatiecentrum klik hier en dan op de link documentatiecentrum.

logo.gif