Make your own free website on Tripod.com
gezin&handicap
Activiteiten in Antwerpen
Home
Contact Us
wij organiseren
Toekomstige activiteiten
Publicaties
andere informatie
Lidmaatschap
Links

wat wanneer waar
SMOG: Spreken met ondersteuning van gebaren 22/09/04 Antwerpen
29/09/04
06/10/04
13/10/04
27/10/04
Samen aan tafel rond gelijke onderwijskansen en inclusie
werking van het LOP (Lokaal overleg platform)
26/10/04 Antwerpen
RAADeloos: kwaliteit van zorg/leven in een voorziening
voor leden van gebruikersraden
(in samenwerking met FOVIG en VFG)
01/12/04 Zandhoven
Starten met inclusief onderwijs 01/02/2005 Antwerpen
Wegwijzer: mijn kind verlaat de (BuSO)school. Wat nu?
Aan bod komt:
- werking Vlaams Fonds
- beroepsopleiding
- arbeid en zinvolle dagbesteding
- woonmogelijkheden
- inkomen (tegemoetkomingen)
15/12/04 Mechelen
19/01/2004
Relaties, seksualiteit en handicap
hoe gaan wij als ouders om met de wensen en vragen van onze zoon/dochter?
11/05/05 Brecht
Welke invloed heeft de handicap op de relaties binnen de familie? 18/05/05 Brecht
Beschermingsmaatregelen: verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindvoering, voogdij 25/05/05 Brecht

meld je hier aan voor een activiteit

terug