Make your own free website on Tripod.com
gezin&handicap
wij organiseren
Home
Contact Us
wij organiseren
Toekomstige activiteiten
Publicaties
andere informatie
Lidmaatschap
Links

informatie- en vormingsmomenten

beschermingsmaatregelen, erfrecht, beheer van geld en goederen, seksualiteit en handicap, communicatie, ouder wordende mentaal gehandicapten, inclusief onderwijs, visie op handicap, tijd en ruimte voor jezelf, erfelijkheid, rechten en plichten bij opvang in instellingen, sociale wetgeving, hef- en tiltechnieken, enz.

vormingscursussen

mediatie (ontwikkeling stimuleren); 'geloven in veranderbaarheid'; SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren); cursussen voor begeleiders van vakanties voor jongeren met een handicap, voor verantwoordelijken van gebruikersraden, enz...

home